Strategický finanční plán Ceník programů STRATEX Controlling O firmě Tržní hodnota

 Důležité vlastnosti      Základní funkce       Metody hodnocení      Struktura programu      Ceník 

STRATEX CONTROLLING vám umožní vám zavést controlling ve vaší firmě. Navazuje na osvědčený nástroj strategického plánování STRATEX R. Je vytvořen v databázi MS Access.

Důležité vlastnosti

*         flexibilita systému - celé nastavení si řídí zákazník podle svých potřeb pomocí číselníků,

*         zákazník si rovněž volí podrobnost plánování a vyhodnocování podle produktů, procesů, nákladových druhů, středisek a svých zákazníků - má tak možnost podrobně řídit podstatné faktory chodu firmy a potlačit nedůležité.

*         možnost vytvářet vlastní výstupy uživatelsky příjemným generátorem

*        

*         snadné napojení na libovolný informační systém

*         možnost spojení dat z různých informačních systémů a možnost kombinace takových dat s ručnímu vstupy.

Základní funkce

*       detailní plánování výnosů a nákladů na jednotlivé výrobky, služby, střediska,

*       modelování finančního plánu podle reálných souvislostí (variabilní a fixní náklady, primární a závislé procesy)

*       modelování peněžních toků podle zadaných scénářů, které mohou zohlednit platební morálku partnerů,

*       kalkulace krycích příspěvků i úplných vlastních nákladů,

*       controlling (porovnávání plánu se skutečností a vyhodnocování odchylek).

Metody hodnocení

*       Kalkulace krycích příspěvků,
je jednou ze základních metod controllingu. Krycí příspěvek (též příspěvek na režii, hrubé rozpětí) je rozdílem mezi tržbami (za výrobek, službu apod.) a přímými náklady na výrobek. Kryje tedy z větší či menší míry ostatní potřeby podniku, tj. režii + zisk. Vystihuje lépe rentabilitu jednotlivých výrobků nebo služeb než kalkulace úplných vlastních nákladů, která ji může zkreslit nevhodným rozvržením režie, což může vést k chybným rozhodnutím. STRATEX Controlling plně podporuje tuto metodu.

*       Modelování ve variantách,

*       Analýza odchylek

Struktura programu

*       Číselníky
Nastavení číselníků určuje další chování systému pro konkrétního uživatele. Modeluje základní prostředí organizace, ve které bude modelován plán a vyhodnocováno jeho plnění. Toto prostředí tvoří organizační struktura, účetní osnova, sortiment produktů (výrobků, zboží, služeb), odbytové vztahy, cykličnost a další parametry.

*       Modelování výnosů a nákladů

*       Controlling

*       Peněžní toky

*       Kalkulace

*       Přehledy

 

 Začátek 

Poskytované služby:

*         implementace a školení uživatelů,

*         napojení na informační systém firmy,

*         kompletní zavedení controllingu v podniku

 

Ceník programů

 Začátek 

Zpět na hlavní nabídku